השירותים שלנו

השירותים שלנו

ביקורת ועריכת דוחות כספיים

משרדנו עוסק בביקורת ועריכת דוחות כספיים לחברות בענפי התעשייה, תיירות, הייטק, תקשורת, שירותים ומסחר.שירותי הביקורת כוללים ליווי הפירמה במשך שנת הכספים תוך מתן יעוץ עסקי בנושאים להם יש השלכה על עבודת הביקורת ועל הפעילות השוטפת.במהלך השנה מתבצעת ביקורת שוטפת במטרה לבחון את איכות הבקרה הפנימית של העסק וכן עריכת דוח על תוצאת ביניים של הפעילות העסקית ותוצאת המס בעקבותיה.

ביקורת חברות ממשלתיות ורשויות מקומיות

משרדנו משמש כמבקרי החשבונות של חברות ממשלתיות, חברות עירוניות, ועדים מקומיים ועמותותביקורת החשבונות כוללת בנוסף לעריכת וביקורת הדוחות הכספיים גם עריכת דוח ביקורת מפורט (long form report ) אשר משמש את הדירקטוריון ו/או את המועצה ו/או את רואה החשבון לעיריות לצורך הבקרה הפנימית ותיקוני הליקויים.משרדנו מסייע בעריכה והעברת הדיווחים לפקיד השומה, היחידה למלכ"רים, לרשם החברות ולרשם העמותות

שירותי חשבות

משרדנו מספק שירותי חשבות לחברות בהיקפי פעילות שאינם מצדיקים העסקת חשב במשרה מלאה.במסגרת שירות זה אנו מציבים רואה חשבון/מנהל חשבונות בכיר ומנוסה מטעם המשרד המלווה בהיקף שעות אופטימלי הנדרש לעסק תוך פיקוח צמוד של השותפים.שירות זה כולל תמחור וניתוח עדכני של פעילות העסק, פיקוח על איכות ניהול החשבונות, ניהול תקציבי ובקרה פנימית וכל פעילות ספציפית אחרת הנדרשת במערך החשבונות של העסק

הנהלת חשבונות

משרדנו מספק שירותי הנהלת חשבונות כפולה והנהלת חשבונות חד צידית.אנו מפיקים על פי בקשת הלקוח, דוחות ביניים תקופתיים לרבות דוח רווח והפסד, עורכים התאמות כרטיסי הנה"ח בהם בנקים, ספקים, קופה ולקוחות – בשיתוף עם הלקוח ותוך ניהול החשבונות ברמה מקצועית גבוהה.אנו עורכים עבור הלקוח את הדיווחים השונים למוסדות ועומדים בקשר שוטף עימם כנדרש להבטחת תקינות ענייני הלקוח.

חשבות שכר

משרדנו מפיק תלושי שכר למאות מעסיקים עבור אלפי עובדיהם.שירות זה כולל עריכת תלושי השכר, העברה ודיווח של ניכוי מס, הביטוח לאומי והתנאים סוציאליים. אנו עומדים לרשות המעסיק באופן שוטף בסוגיות הקשורות ביחסי עובד – מעביד.

דוחות אישיים

משרדנו מטפל במאות לקוחות עצמאיים ועורך ומעביר עבורם את כל הדיווחים המחויבים על פי חוק. אנו מסייעים בעריכה והגשת הדוח השנתי, תוך מתן דגש על ניכוי מלוא ההוצאות המותרות וכן תכנוני מס המבוססים על החקיקה והפסיקה העדכניים, במטרה להקטין את חבות המס למינימום האפשרי.

הצהרות הון

משרדנו מסייע בעריכת הצהרת הון, עריכת חישוב מפורט של הגידול בהון והסבר לו, בהתחשב בהערכה נאותה של הוצאות המחיה.

הישארו איתנו בקשר