משרדנו הוקם ב- 1994 ופועל היום בנהריה תחת חברה בשם אביטן את אביטן ושות'. צוות המשרד מונה כ-16 בעלי מקצוע מומחים בתחומם המספקים שירות מקיף וכולל בהם: רואי חשבון, יועצי מס ומבקרים, מנהלי חשבונות ומנהלה. צוות המשרד מחויב ופועל למתן שירות מיומן ומסור ללקוחותיו מכל מגזרי המשק בהם: תעשיה, מסחר ושירותים, תיירות, מחשוב והייטק, רשויות מקומיות, קבוצות ספורט, חברות ממשלתיות, עמותות ומושבים, חברות פרטיות, פרסו ויחסי ציבור ועוד.

  • מפעלים מאושרים/מפעלים מוטבים/ומפעלים מועדפים

משרדינו מטפל בעריכה והגשת בקשות לקבלת מעמד של מפעל מאושר למרכז השקעות, ומלווה את המפעל משלב בדיקת ההתכנות הראשונית, דרך הגשת דוחות ביניים ועד עריכת והגשת הדוחות הסופיים למרכז השקעות. משרדנו טיפל ומטפל בהגשת בקשות לקבלת מעמד של מפעל מאושר/מוטב/מועדף לחברות במשק בתחום התעשייה, התיירות והחקלאות.

  • חוות דעת מומחה לערכאות שיפוטיות

משרדינו עורך חוות דעת מומחה בנושאים מגוונים בתחומי מומחיותו לרבות מתן עדויות בבתי משפט על חוות דעת אלוההשכלה הנרחבת של השותפים שהם רואי חשבון בוגרי החוג לכלכלה ויועצי מס בהשכלתם, מספקת ראיה מקיפה ומעמיקה לסוגיות חשבונאיות, משפטיות, מיסויות וכלכליות.

  • בדיקת נאותות

משרדינו עורך בדיקות נאותות ברכישת עסקים קיימים לרבות ניתוח הדוחות הכספיים, בדיקת נתוני העסק או הפעילות העסקית הנדונה, ניתוח חייבים והתחייבויות, הון אנושי, נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים ועריכת תחזית רווח.משרדינו שותף להערכת פוטנציאל העסק בהתבסס על נתוני העבר ולאור ההשפעות הצפויות של השינויים שיבוצעו בעתיד .הליך זה הוא כלי חשוב ומרכזי בקבלת ההחלטה לרכישת עסק קייםמשרדינו עתיר ניסיון בתחום זה ומיומן בעריכת דוחות אלו בפרק זמן קצר

  • שיקום והבראת עסקים

משרדינו מייעץ בהליכי שיקום והבראת עסקים, עריכת בקשות להסדר חובות עם נושים לרבות נושים מבוטחים בהם בנקים ומוסדות, עריכת בקשת אשראי לבנקים והצעות להסדר עם המוסדות תוך בחינת יכולת ההחזר של הפירמה וניתוח רווחיותה בהתבסס על דוחות העבר ועריכת תחזיות לעתיד.

משרדנו עורך בקשות להתאמת מבנה האשראי הבנקאי לרבות מימון השקעות ברכוש קבוע ובהון חוזר.

  • ליווי ויעוץ חשבונאי לסיעות ולמתמודדים בבחירות

משרדנו מלווה מתמודדים לתפקיד ציבורי (ראשי רשויות, ראשי סיעות) לרבות יעוץ למתמודדים באופן ניהול החשבונות בתקופת הבחירות, ביצוע ביקורת ועריכת דוחות כספיים של המתמודדים בהתאם לכללי והנחיות מבקר המדינה וסיוע למתמודדים בקבלת המימון בהתאם להוראות חוק מימון מפלגות.

  • יעוץ ותכנון מס

משרדנו מבצע באופן שוטף תכנוני מס אופטימליים ללקוחותינו תוך שימוש בכלים המקצועיים החשבונאים והמשפטיים העומדים לרשותנו. תכנון המס כולל יעוץ לנקיטת צעדים נכונים בטרם ביצוע עסקאות ובמהלכן. יעוץ זה חוסך סכום משמעותי מתשלום המס.

  • יעוץ לעסקים טרם הקמתם

משרדנו מתמחה בהערכת הסיכון הכרוך בהקמת והפעלת עסק חדש.משרדנו עוסק בבדיקה מוקדמת של תכנית העסק המתוכנן, על כל היבטיה, לרבות כדאיות כלכלית, מימון, השלכות משפטיות.ניסיוננו הרב מאפשר לנו  לספק ללקוח את מירב המידע ומיטב ההערכה כדי לאפשר ללקוח להעריך את הסיכויים והסיכונים במימוש תכניתו העסקית.

 

  • קבוצות ספורט ובקרה תקציבית

משרדנו מתמחה בניהול חשבונאי של קבוצות ספורט מהמובילות במדינה. משרדנו עוסק, בין היתר, בבניית התקציב לעונת המשחקים הקרובה, בתאום ובכפוף לדרישות הבעלים/הספונסרים, מעקב ובקרה חודשית ומצטברת  לתקציב מול הוצאות והכנסות בפועל , ליווי מול המוסדות השונים, הגשת דוחות וניירות עבודה בהתאם לדרישות הבקרה התקציבית ואישורם.

שנות ניסיון:

22

אביטן את אביטן ושות' חשבונאות ומיסים בעל למעלה מ20 שנות ניסיון.